Chia Sẻ 150 Presets Làm Nhạc Trên Fl Studio Mobile

Chia Sẻ 150 Presets Làm Nhạc Trên Fl Studio Mobile

Chia sẻ 150 preset làm nhạc với các thể loại nhạc khác nhau trên Fl Studio Mobile. Từ các dòng như: Bass House, Future House, Slap House, Future Bass.. Đến các Effect dành cho các bạn làm nhạc trên Fl Studio Mobile.

CHIA SẺ 150 PRESET LÀM NHẠC CHO FL STUDIO MOBILE 

Đây là nguồn mình lấy từ Michi Music các bạn có thể vào kênh youtube của anh ấy để tìm thêm các preset làm nhạc nhiều hơn. 

Bộ Fl Studio Mobile Essentials Vol.2 by Michi 

Fl Studio Mobile Essentials

Bộ Slap House Essentials by Michi 

Slap House

Bộ Future House Essentials by Michi 

Future House

Bộ Deep House Essentials by Michi 

Deep House

Bộ 150 The Ultimate Presets by Michi 

150 The Ultimate Presets

TẠM KẾT 

Chúc các bạn tải và thêm thành công các presets phục vụ cho công việc làm nhạc của mình !


Post a Comment

Previous Post Next Post