Nhúng Video từ Youtube vào Blogspot trong khung Laptop Responsive

 
Nhúng Video từ Youtube vào Blogspot trong khung Laptop Responsive

Hôm nay Duy Anh - Media sẽ hướng dẫn các bạn nhúng Video từ youtube vào blogspot trong khung laptop responsie

Bước 1: Đăng nhập vào Blog => Tùy Chỉnh Mẫu => Chỉnh sửa HTML. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + F và tìm đến thẻ </b:skin>. Sau đó dán đoạn mã Code CSS bên dưới vào phía trên thẻ </b:skin> và Lưu template lại.
.tb_outer_wrap {
width: 100%;
max-width: 650px;
margin: 15px auto;
}
.tb_video_wrap_macbook {
position: relative;
padding-bottom: 43%;
padding-top: 0;
height: 0;
overflow: hidden;
-webkit-border-image: url('https://4.bp.blogspot.com/-9SlILeH9ikA/VboLX1JtwsI/AAAAAAAABUM/M5vmGSMXzBc/s1600/macbook%2Blaptop%2Bframe.png') 50 233 112 228 stretch stretch;
-moz-border-image: url('https://4.bp.blogspot.com/-9SlILeH9ikA/VboLX1JtwsI/AAAAAAAABUM/M5vmGSMXzBc/s1600/macbook%2Blaptop%2Bframe.png') 50 233 112 228 stretch stretch;
-o-border-image: url('https://4.bp.blogspot.com/-9SlILeH9ikA/VboLX1JtwsI/AAAAAAAABUM/M5vmGSMXzBc/s1600/macbook%2Blaptop%2Bframe.png') 50 233 112 228 stretch stretch;
border-image: url('https://4.bp.blogspot.com/-9SlILeH9ikA/VboLX1JtwsI/AAAAAAAABUM/M5vmGSMXzBc/s1600/macbook%2Blaptop%2Bframe.png') 50 233 112 228 stretch stretch;
border-color: rgba(0, 0, 0, 0);
border-width: 27px 76px 55px 76px;
border-style: inset;
}
.tb_video_wrap_macbook iframe, .tb_video_wrap_macbook object, .tb_video_wrap_macbook embed {
position: absolute;
top: 0;
width: 100%;
height: 100%;
background-color: #ddd;
}
@media (max-width: 500px) {
.tb_video_wrap_macbook {
border-width: 20px 62px 40px 62px;
}
@media all and (max-width: 400px) {
.tb_video_wrap_macbook {
border: none !important;
}
}

Bước 2: Nhúng Video từ Youtube vào trong bài viết bằng cú pháp dưới đây:
<div class="tb_outer_wrap">
<div class="tb_video_wrap_macbook">
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/NWk0ppGsdqE" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
</div>
</div>

Thay chỗ bôi hồng bằng link video của bạn
Chúc các bạn thành công!

Post a Comment

Previous Post Next Post