Chia sẻ code tạo liên kết bạn bè cho website blogspot đẹp

 
Chia sẻ code tạo liên kết bạn bè cho website blogspot đẹp

Xin chào các bạn hôm nay Duy Anh - Media sẽ chia sẻ đến các bạn một đoạn code tạo liên kết bạn bè đơn giản và tuyệt đẹp cho blogger/blogspot.

Các bạn copy toàn bộ code ở phía dưới và đặt vào nơi các bạn muốn hiển thị nhé :

< Code * CSS bạn đặt trước thẻ ]]></b:skin> trong Template > :
 .lien-ket-blogg li {
list-style: none
}
.lien-ket-blogg ul::-webkit-scrollbar-track {
background-color: #f0f1f5
}
lien-ket-blogg ul::-webkit-scrollbar {
width: 0 }
.lien-ket-blogg ul::-webkit-scrollbar-thumb {
background-color: hsla(0, 0%, 53.3%, .4)
}
.lien-ket-blogg ul {
max-height: 400px;
overflow-x: hidden;
overflow-y: overlay}
.lien-ket-blogg li a
{
font-size: 13.5px;
float: left;
list-style: none;
margin: 2.5px;
background: #474958;
padding: 4.5px 8px !important;
border-radius: 4px;
}
.lien-ket-blogg a {
color: #fff !important;
font-weight: 400;
width: auto;
padding: 5px 10px;
display: inline-block;
font-size: 14px!important;
margin : 0 0 4px 2px;
border: 1px solid #ccc;
border-radius: 3px;
}
.lien-ket-blogg a:hover {opacity:0.9}
.lien-ket-blogg a:hover {color:#fff; border: 1px dashed #fff;
}

< Code * HTML bạn dán vào nơi cần đặt (Ví dụ tạo 1 widget trong template) > :

---------

<div id="lien-ket-blogspot">
<div class="lien-ket-blogg">
<ul>
<li><a href="https://www.duyanhmedia.com/" target="_blank" title="#">Duy Anh Media <i class="fas fa-check-circle" style="color:rgb(88, 182, 237)" title="Đã Xác Minh"></i></a></li>
<li><a href="https://www.duyanhmedia.com/" target="_blank" title="#">Duy Anh Media <i class="fas fa-check-circle" style="color:rgb(88, 182, 237)" title="Đã Xác Minh"></i></a></li> 
<li><a href="/p/lien-he.html" target="_blank" title="Liên kết blog">Đặt Liên Kết <i class="fa fa-cog fa-spin"></i></a></li>
</ul>
</div>
</div>
</pre>
</div>

---------
Các bạn sửa lại chỗ mình bôi đỏ - Rồi lưu template lại

Chúc các bạn thành công !

Post a Comment

Previous Post Next Post