We Wish You A Merry Christmas - Crazy Frog

Giáng sinh an lành🎅🌲🌨️
Christmas is the Gift of God to Us
Let us celebrate Christmas with Fun and Party.
Merry Christmas to You 
Lời dịch: Giáng sinh là món quà Chúa dành cho tất cả chúng ta. Để chúng ta mừng ngày Giáng sinh với niềm vui và tiệc tùng. Merry Christmas!
Giáng sinh vui vẻ nha

Tong Xuan Trung thân tặng các bạn!
Post a Comment

Previous Post Next Post